Flashback: Boek Produkt Presentatietekenen door Koos Eissen

Voorwoord

De jarenlange onderwijspraktijk van het specialistisch presentatietekenen voor industrieel ontwerpers aan de TU in Delft, heeft de noodzaak doen ontstaan om de toegepaste technieken vast te leggen in een overzichtelijk instruktieboek voor alle studenten die zich erin willen bekwamen.

Op dit specifieke gebied is weinig verschenen en wat er is, is vaak hoofdzakelijk gericht op andere beroepen, zoals de architektenpraktijk. De industrieel ontwerper zal z’n kennis uit verschillende bronnen moeten verzamelen en dan nog zal het resultaat onvolledig zijn en te weinig gericht op de eigen praktijk.
Dit heeft ertoe geleid dat Koos Eissen, medewerker van de Faculteit der Bouwkunde en de Faculteit van het Industrieel Ontwerpen, het initiatief nam tot dit boek, dat hij samen met de student-assistenten Erik van Kuijk en Peter de Wolf realiseerde.

Dat de uitgave een bredere verspreiding kon krijgen dan een afdelingsdiktaat, is te danken aan Delft University Press en een, met bijzondere dank aanvaarde, substantiële bijdrage van Van Beek Graphic Art Supplies B.V.

In principe kan iedere ontwerper zich de hier beschreven technieken aanleren. Het presentatietekenen is een snel en goed hulpmiddel om, op bepaalde momenten in het ontwerpproces, alvorens kostbare modellen en ‘mockups’ moeten worden gemaakt, een zo zuiver en precies mogelijk beeld te geven van wat de ontwerper voor ogen staat.

Bijzondere artistieke aspiraties kunnen ertoe leiden dat het doel van dit soort tekenen wordt overstegen en het resultaat is dan veelal een verlies aan direkte en betrouwbare informatie. Bij het industrieel ontwerpen kennen we zelfs het effekt dat het presentatietekenen een zéér vorm bepalende ontwerpfactor wordt; het mag duidelijk zijn dat deze opvatting hier niet wordt voorgestaan. Het is mogelijk dat de handvaardigheid in het kommunicatief tekenen op den duur wordt overvleugeld door het komputergestuurde tekenen; alvorens deze geavanceerde technieken echter voor iedereen toegankelijk zijn, zullen we nog jaren plezier kunnen beleven aan het oproepen van de werkelijkheid door middel van de zelfgestuurde hand!

Prof. Wim Crouwel

produktpresentatie

 

Download hier.

 

 

 

 

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.